Contact Info / Websites

Recent Audio Reviews


Progress Loop! Progress Loop!

Rated 5 / 5 stars

Heavy

Du har kollat i din sida och hört att du får väldigt "tungt" ljud. Låter riktigt proffsigt. Kan man få fråga hur du tar dig till väga, vilket program använder du osv.?

Tack :)

Skit bra låt btw :P


Lalalo14 responds:

tack så mycket :)

aah jag skickar pm me allt stuff jag använder :P


-)S(- Bacon! -)S(- Bacon!

Rated 5 / 5 stars

Bacon approves

Bacon sure likes this!


People find this review helpful!
Stupor responds:

Thank j00


DBZ Parody Saiyans Paradise DBZ Parody Saiyans Paradise

Rated 5 / 5 stars

I'm 2 foot shorter then most other men

A.W.S.O.M.E!

Only 1 neg... couldn't hear you all to well :/.

I'm 2 foot shorter then most other men,,, he sure is :P